Achtergrond

Asbest Certificatie

Wat wij doen

IBEX Certificatie is een door de Nederlandse Arbeidsinspectie aangewezen Certificerende Instelling voor het uitgeven van persoonscertificaten voor mensen die werken met asbest, zoals het inventariseren, verwijderen of toezicht houden.

Als na afnemen van een examen blijkt dat een persoon voldoet aan de vereiste competenties en vaardigheden, ontvangt deze persoon een persoonscertificaat van IBEX CI.

IBEX CI is nauw betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van de certificatieschema’s en examens van Stichting Ascert.

Vragen?

Veelgestelde vragen

Ik heb een brief van de CI IBEX binnen gekregen met de vraag om een 'zienswijze' in te dienen, wat betekent dit voor mij?

Dit betekent dat CI IBEX van een controlerende instantie een melding of klacht heeft ontvangen die betrekking heeft op uw persoonscertificaat. Controlerende instanties zijn bijvoorbeeld Nederlandse Arbeidsinspectie, de Omgevingsdienst of Certificerende Instelling Proces.

Deze melding moet door CI IBEX worden onderzocht. In de brief die u heeft ontvangen wordt gevraagd naar de zogeheten zienswijze, uw reactie op de melding.

CI IBEX neemt aan de hand van de melding en uw zienswijze een beslissing over een eventuele sanctie op uw persoonscertificaat. We raden aan om altijd uw zienswijze te geven zodat u in ieder geval uw kant van de zaak heeft toegelicht. Uw zienswijze moet binnen 2 weken na dagtekening van de brief bij CI IBEX binnen zijn.

Ik heb tijdens een audit op de werklocatie te horen gekregen dat de afwijking ook een persoonsafwijking betreft. Wanneer neemt CI IBEX contact hier over op?

Zodra de CI proces de melding heeft doorgestuurd naar CI IBEX zullen wij binnen 2 weken contact met u opnemen.

Ik heb een brief van CI IBEX ontvangen waarin staat dat mijn persoonscertificaat voorwaardelijk is geschorst. Wat moet ik nu doen?

U heeft een voorwaardelijke schorsing van ten hoogste 90 dagen gekregen. Dit betekent dat:

  • U mag uw werk waarvoor u het persoonscertificaat nodig heeft, blijven uitvoeren;
  • U moet in deze periode van 90 dagen adequate corrigerende maatregelen nemen.
  • De corrigerende maatregelen moet u in de periode van 90 dagen naar CI IBEX sturen. CI IBEX beoordeelt of de corrigerende maatregelen afdoende zijn.

Wat zijn corrigerende maatregelen?

Corrigerende maatregelen zijn acties/maatregelen die u neemt om er voor te zorgen dat de fout die u heeft gemaakt in de toekomst niet meer voor zal komen. Een corrigerende maatregel is bijvoorbeeld, door middel van een interne audit aantonen dat, de fout niet nogmaals begaan kan worden of het aantoonbaar maken van zaken door middel van keuringsbewijzen enz enz.

Vervolgens stuurt u de corrigerende maatregelen binnen uw schorsingstermijn naar CI IBEX. Daar beoordeelt men of de maatregelen afdoende zijn of niet.

Wat gebeurt er als ik geen corrigerende maatregelen neem?

Als u geen corrigerende maatregelen neemt binnen de periode van 90 dagen dan wordt de voorwaardelijke schorsing omgezet naar een onvoorwaardelijke schorsing van 30 dagen.

Als de corrigerende maatregelen afdoende zijn, wordt mijn voorwaardelijke schorsing dan opgeheven?

Ja, dan ontvangt u een brief van CI IBEX waarin staat dat uw voorwaardelijke schorsing is opgeheven. Echter als u binnen 1 jaar na de voorwaardelijke schorsing wederom een CAT II afwijking krijgt dan zal de sanctie zwaarder uitvallen. Uw certificaat kan dan onvoorwaardelijk worden geschorst.

Ik heb een brief van CI IBEX ontvangen waarin staat dat mijn persoonscertificaat onvoorwaardelijk is geschorst. Wat betekent dat voor mij?

U ontvangt een onvoorwaardelijke schorsing van 30 dagen. Dit betekent dat:

  • In het register van Ascert staat vermeld dat uw persoonscertificaat onvoorwaardelijk is geschorst; EN
  • U mag uw werk waarvoor u het persoonscertificaat nodig heeft, NIET meer uitvoeren; EN
  • U moet opnieuw examen doen en slagen voor het persoonscertificaat waarvoor u geschorst bent.
  • Uiterlijk twee dagen voor afloop van de schorsing moet u aan de CI IBEX hebben aangetoond dat u voor dit examen bent geslaagd.
  • Als het niet mogelijk is om binnen 28 dagen examen te doen, neemt u contact op met CI IBEX.
  • Indien uw persoonscertificaat binnen twee jaar na de aanvangsdatum van een onvoorwaardelijke schorsing opnieuw onvoorwaardelijk moet worden geschorst dan wordt de sanctie verzwaard naar het intrekken van het persoonscertificaat.

Mijn certificaat is onvoorwaardelijk geschorst en ik ben niet binnen 30 dagen geslaagd voor het examen. Wat gaat er dan gebeuren?

De onvoorwaardelijke schorsing wordt dan omgezet in het definitief intrekken van uw persoonscertificaat. In het register van Ascert staat vermeld dat uw persoonscertificaat is ingetrokken.

Stel een vraag

Contact Us

Stuur bericht

Wij doen ons best om binnen 2 werkdagen op uw bericht te reageren. Bel ons voor vragen met een urgent karakter.