Achtergrond

Welkom bij IBEX Certificatie

Uw partner in persoonscertificering

IBEX Certificatie is een Certificerende Instelling voor het uitgeven van persoonscertificaten voor mensen die werken met asbest. Met onze jarenlange ervaring helpen we u vakmanschap te borgen, zodat u zich hiermee kunt onderscheiden binnen uw markt.

Vakkennis en vakbekwaamheid zijn onderhevig aan slijtage, hoe goed het ook is aangeleerd. Om vakmanschap te onderhouden en inzichtelijk te maken, is er persoonscertificering.

Anders dan bij diploma’s, gaat het bij persoonscertificering om een continue kwaliteitsmeting van persoonlijke vakbekwaamheid. Een kwaliteitsmeting heeft alleen waarde als die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, onpartijdige instantie. Die instantie is IBEX.

Wat we doen

Examens controleren
De examens worden afgenomen door exameninstellingen. IBEX CI beoordeelt alle examenstukken en neemt op basis daarvan een certificatiebeslissing.

Certificaten uitgeven
Als na afnemen van een examen blijkt dat een persoon voldoet aan de vereiste competenties en vaardigheden, ontvangt deze persoon een persoonscertificaat van IBEX CI.

Toezicht houden
IBEX CI voert controles uit op examens om te waarborgen dat de kwaliteit hoog blijft.

Bekijk onze certificeringen